Hüküm ve Şartlar

BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK, AŞAĞIDAKİ GÜNCEL ŞARTLARI KABUL ETMİŞ SAYILIYORSUNUZ. EĞER BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

Bu site, Canon grup şirketleri tarafından yönetilen diğer web siteleriyle bağlantılıdır. Bağlantı verilen sitelerin kullanımı da aynı hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Bu hüküm ve koşulların bağlantılı bir sitenin hüküm ve koşullarıyla çatışması halinde, bağlantılı sitenin hüküm ve koşulları esas alınacaktır.

Site içerikleri
Doğrudan veya dolaylı olarak bu web sitesinden erişilebilen materyaller de dahil olmak üzere bu sitede sunulan materyaller, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet veya ihlalsizlik de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, açık veya ima yoluyla herhangi bir taahhütte bulunulmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır. Materyallerin hata, virüs, iftira, hakaret, saldırgan veya diğer zararlı unsurları içermediği garanti edilmemektedir. Gereken tüm hizmet, onarım veya düzeltmelere ait masrafların tamamı tarafınızca üstlenilecektir. Bu site aynı zamanda, fark edildiğinde Canon’un takdirine bağlı olarak düzeltilecek olan teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları bulunan yayınlar içerebilir. Buna ek olarak, yayınların basılı sürümlerinde yer alan bilgiler üzerinde muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılabilir. Söz konusu düzeltme ve değişiklikler siteye daha önceki veya sonraki bir tarihte dahil edilebilir.

Üçüncü şahıs sitelerine bağlantılar
Bağlantılı sitelerden erişilen materyaller tarafımızca bulundurulmamakta olup, içeriğinden tarafımız hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bağlantılı bir siteye veya üçüncü şahısların ürün veya servislerine ismen yapılan bilumum atıf, tarafımızca kabul edilmiş sayılmayacak veya bunu ima etmeyecek olup, kullanımıyla ilgili her türlü risk tarafınızca üstlenilecektir.

Sorumluluk
Ne şirketimiz, ne de iştiraklerimiz, personelimiz, temsilci veya tedarikçilerimiz, doğrudan, kazaen, özel, cezai, dolaylı zararlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere (kar kayıpları, kazanç kayıpları veya benzer nitelikteki diğer ekonomik kayıplar gibi) sözleşme, haksız fiil veya sitede veya bağlantılı sitelerden birindeki materyalin kullanılamamasından kaynaklanan diğer bilumum zarardan, ağır ihmal ve kastımız bulunması hali hariç olmak üzere, bunun olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsak dahi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcının Sorumlulukları ve Fikri Mülkiyet Hakları
Kullanıcı; bu web sitesini meşru amaçlar doğrultusunda kullanacağını, kamu ahlakını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilere zarar vermeyeceğini ve web sitesine virüs vb. zararlı içerik yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Bu sitede bulunan bilgilerin bir kopyasını sadece kişisel, gayri ticari, dahili kullanım için tek bir bilgisayara indirebilirsiniz. Bu sitede bulunan ve telif hakkına tabi hiçbir materyal, ilgili sahip veya sahiplerinin kesin olarak izin verdiği haller dışında kopyalanamaz, kullanılamaz, değiştirilemez, iletilemez, dağıtımı yapılamaz, tersine mühendislik yapılamaz veya diğer herhangi bir şekilde istismar edilemez. Sitede indirilmek için yer alan bilumum yazılımın kullanımı, yazılıma eşlik eden veya birlikte teslim edilen geçerli lisans sözleşmesinin koşullarına tabidir. Bu sitede yer alan tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari isimler ilgili sahiplerine ait markalar olup, bunların izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır.

Veri Gizliliği
Canon, toplanan verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun şekilde hareket eder. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

Bölgesel kapsam
Bu web sitesinde, geniş bir Canon ürün portföyünün listesi yer almaktadır ve bu nedenle belirli bir ülkede (henüz) bulunmayan özel ürün ve hizmetlere referans veya çapraz referans içerebilir. Bu referansların hiçbiri Canon’un söz konusu ürün ve hizmetlerin belirli bir ülkedeki satışını yapmak niyetinde olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

Genel Hükümler
Bu hüküm ve koşullar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Canon hüküm ve koşullardan dilediğini dilediği zaman önceden bilgi vermeksizin ekleme, kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.